Kempen SeNSe Fund - Kempen Capital Management

Declaration Non-U.S. Person:

The information on this website is not intended to be available to any person in the United States or any "U.S. person". Therefore, please read the following user terms and legal information carefully.

By clicking on the “Yes I am not a U.S. Person” button, you confirm that you meet the following conditions:

  • You are not a U.S. Person as defined in Regulation S of the U.S. Securities act of 1933, as amended; or acting for the account of such U.S. Person;
  • You are not located in the United States; and
  • You agree that you will not transmit or otherwise send any information contained in this website to any person in the United States or to publication with a general circulation in the United States.

If you click on the “No I am a U.S. Person” button, we regret that we cannot provide you with access to the information on this website. For more information click here.

Kempen SeNSe Fund

Kempen SeNSe Fund N.V.

Op 23 oktober 2013 is de juridische fusie tussen Kempen SeNSe Fund N.V. (KSF) en Kempen International Funds sicav (KIF) van kracht geworden. Als gevolg van deze fusie is KSF samengevoegd met KIF en opgehouden te bestaan.
Voor ieder aandeel in KSF is één aandeel van het KIF subfonds: Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund, Class B (ISIN LU0636593559) toegekend.

Naamswijziging per 1 januari 2010
Voor 1 januari 2010: Orange SeNSe Fund

29 september 2008: fusie tussen Orange European Midcap Fund en Orange SeNSe Fund 

Kenmerken

Categorie: Aandelen - small- en midcaps
Geografisch: Europa

 

Morningstar Style BoxTM 

Morningstar Stijl 6 

 

 

 

Doelstelling

Een hoger totaalrendement halen dan de benchmark, de MSCI Europe Small Cap Total Return Index *, waarin het gewicht van het Verenigd Koninkrijk is gehalveerd (MSCI adjusted). De MSCI adjusted bestaat uit ongeveer 1100 bedrijven uit 16 landen.
 
* tot 1 april 2011 was de benchmark van het fonds de HSBC Smaller European Companies Index (HSBC adjusted).
 

Morningstar RatingTM  

 Morningstar Rating 3per 30-09-2013  

Verhandelbaarheid

Genoteerd aan Euronext Amsterdam
ISIN: NL0000113082
 

Fonds in het kort

Geconcentreerde portefeuille Europese kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen die het milieu, ethiek en sociale normen en waarden actief meenemen in hun bedrijfsvoering. Partnership tussen SNS Asset Management en Kempen Capital Management dat duurzaam ondernemen bij Europese bedrijven onderzoekt en bevordert.
Het fonds hanteert een bottom-up aanpak en belegt vooral in gezonde bedrijven met een sterke marktpositie en een lage schuld.

Kerngegevens

Datum oprichting: 19-09-2002
Fondsomvang (mln): € 173,8 per 30-09-2013)
Dividend: € 0,05 (februari 2013)
Beheervergoeding: 1,5% per jaar
Opslag: 0,50% Afslag: 0,50% (effectief vanaf 20 december 2012)
Wilt u meer lezen over hoe en waarom swing pricing (op- en afslagen) wordt toegepast, klik dan hier.


Performance en top 10 belangen per 30-09-2013
 
 

De hierin opgenomen informatie is bedoeld om een goede indruk te geven, maar biedt onvoldoende basis voor een eventuele beleggingsbeslissing.
Het prospectus en de (half)jaarverslagen van deze beleggingsinstelling zijn kosteloos verkrijgbaar bij Kempen Capital Management en op deze website. Voor deze beleggingsinstelling is Essentiele Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico, vraag er om en lees hem voordat u besluit over het aankopen van het product. 
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De informatie in deze publicatie is gebaseerd op gegevens verkregen van de beheerder van de betreffende beleggingsinstelling. Kempen & Co beschouwt de inhoud van deze publicatie als betrouwbaar, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.