Verantwoord beleggen - Kempen Capital Management
Producten & diensten

Verantwoord beleggen  

Kempen Capital Management (KCM) is een vermogensbeheerder met een lange termijn beleggingshorizon, die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en voortdurend streeft naar verbetering van zijn resultaten en service. Dit is vastgelegd in de beleggingsprincipes van KCM.  

 

 

ESG: Environmental, Social en Governance

In lijn met de beleggingsprincipes heeft KCM ESG-criteria geïntegreerd in zijn beleggingsproces. Het toepassen van deze ESG-criteria gaat voor KCM hand in hand met het streven naar financieel rendement. Een gebrek aan aandacht voor ESG-aspecten vergroot immers het risicoprofiel van onze beleggingsportefeuille.  

 KCM heeft als doelstelling om niet te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen en/of entiteiten die ESG-criteria structureel en fundamenteel schenden. Als betrokken aandeelhouder dagen we bedrijven en beleggingsfondsen uit om kritisch naar hun verantwoordelijkheid te kijken.  

Engagement

We gaan in dialoog met deze ondernemingen en fondsmanagers en gebruiken onze invloed om een positieve verandering te bewerkstelligen. Om onze impact te vergroten, kiezen we voor een thematische engagement-aanpak. Daarnaast maken we actief gebruik van ons stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen. Lees meer over Engagement>  

Indien de engagementaanpak niet tot het gewenste resultaat leidt, kunnen ondernemingen of fondsmanagers worden uitgesloten van onze beleggingsportefeuilles. Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens worden direct uitgesloten. Controversiële wapens zijn antipersoonsmijnen, kernwapens, clustermunitie, chemische en biologische wapens. Lees meer over Uitsluitingen>  

 

ESG-criteria en screening

Het ESG-beleid van KCM is gebaseerd op internationale verdragen en conventies die KCM heeft ondertekend:  

 

 

In combinatie met de Guiding Principles on Business and Human Rights vormt dit de basis van KCM’s Convention Library’.  

KCM ziet toe op het samenstellen van verantwoorde beleggingsportefeuilles voor zijn klanten. Dit betekent dat de portefeuilles van de eigen en externe fondsbeheerders periodiek worden gescreend. Door middel van deze screening wordt onderzocht of er ondernemingen in de portefeuilles aanwezig zijn die met hun bedrijfsactiviteiten in meer of mindere mate in conflict zijn met de door KCM gehanteerde ESG-criteria. KCM maakt voor deze screening gebruik van een onafhankelijke ESG researchprovider: MSCI ESG Research. Via deze database hebben de portefeuille-managers en de afdeling verantwoord beleggen direct toegang tot uitgebreide ESG-analyses, scores en industrierapporten van ondernemingen en landen wereldwijd.  

Stemmen

Het uitoefenen van stemrecht is een essentieel onderdeel van verantwoord beleggen en betrokken aandeelhouderschap. KCM stemt op aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse ondernemingen en bij volmacht in geval van internationale ondernemingen. Lees meer over het Stembeleid en stemproces> Voor alle uitgebrachte stemmen worden stemgegevens bewaard, al naar gelang met de bijbehorende toelichting.  Lees meer over Stemgegevens>  

 

 

Binnen KCM is de ESG Council het hoogste adviesorgaan ten aanzien van ESG-gerelateerde zaken en is de ESG Council eindverantwoordelijk voor het gevoerde ESG-beleid. Lees meer over de ESG Council>.   

 ESG principles NL