Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund - Kempen Capital Management

Declaration Non-U.S. Person:

The information on this website is not intended to be available to any person in the United States or any "U.S. person". Therefore, please read the following user terms and legal information carefully.

By clicking on the “Yes I am not a U.S. Person” button, you confirm that you meet the following conditions:

  • You are not a U.S. Person as defined in Regulation S of the U.S. Securities act of 1933, as amended; or acting for the account of such U.S. Person;
  • You are not located in the United States; and
  • You agree that you will not transmit or otherwise send any information contained in this website to any person in the United States or to publication with a general circulation in the United States.

If you click on the “No I am a U.S. Person” button, we regret that we cannot provide you with access to the information on this website. For more information click here.

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund


Voor 1 juni 2014: Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund

Let op, op 23 oktober 2013 hebben de aandeelhouders van het Kempen SeNSe Fund N.V. door middel van een fusie aandelen ontvangen in het Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund op een 1:1 ratio in de B-share class. 

Kenmerken

Categorie: Aandelen - Small- en mid-caps
Geografisch: Europa

 

 
 

Doelstelling

Een hoger totaalrendement behalen dan de benchmark, de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het gewicht van het Verenigd Koninkrijk is gehalveerd (MSCI adjusted). De MSCI adjusted bestaat uit ongeveer 1100 bedrijven uit 16 landen.
* tot 31 december 2011 was de benchmark van het fonds de HSBC Smaller European Companies Index (HSBC adjusted).

Verhandelbaarheid

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund is niet beursgenoteerd. Het subfonds geeft elke Luxemburgse beursdag aandelen uit en koopt aandelen in. Verdere informatie vindt u in de fondsdocumenten.
ISIN:
LU0636593559 - Klasse B
LU0927663905 - Klasse BN  
LU0427934699 - Klasse I

 

Fonds in het kort

Het betreft een geconcentreerde portefeuille met daarin Europese kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen die milieu, ethiek en sociale normen en waarden actief meenemen in hun bedrijfsvoering. Het fonds is een partnership tussen SNS Asset Management en Kempen Capital Management dat hiermee gezamenlijk duurzaam ondernemen bij Europese bedrijven onderzoekt en bevordert. Het fonds hanteert een bottom-up aanpak en belegt vooral in gezonde bedrijven met een sterke marktpositie en een lage schuld. 

Kerngegevens

Datum van oprichting: 27 juni 2011
Fondsomvang (mln): € 150,0 (per 31-10-2014).
Let op, het fondsvermogen van Kempen SeNSe Fund N.V.  is op 23 oktober 2013 ingestroomd in de B-share class van het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund.
Dividend: Alleen aandelenklasse B en BN van het subfonds zal dividend uitkeren.
Beheervergoeding: Klasse A & B 1,50% per jaar, Klasse BN 0,75% per jaar , Klasse I 0,70% per jaar
Swing factor: 0,50% (effectief vanaf 20 december 2012)
Wilt u meer lezen over hoe en waarom swing pricing wordt toegepast, klik dan hier.


 .
 

De hierin opgenomen informatie is bedoeld om een goede indruk te geven, maar biedt onvoldoende basis voor een eventuele beleggingsbeslissing.
Deze informatie dient in samenhang te worden gelezen met het volledige prospectus van het Kempen International Fund, alsmede met het Key Investor Information Document van het subfonds. Dat bevat met name informatie over de aandelen van het subfonds, de kosten en de risico's die verbonden zijn aan een belegging in het subfonds. Wij adviseren u dit prospectus en de KIID aan te vragen en te lezen voordat u aandelen koopt in het subfonds. Bij Kempen Capital Management en via deze website kunt u gratis een kopie opvragen van: het actuele volledige prospectus, Key Investor Information Document, het lokale plaatsingsdocument, het jaarverslag, het halfjaarverslag en de statuten van het Kempen International Fund.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De informatie in deze publicatie is gebaseerd op gegevens verkregen van de beheerder van de betreffende beleggingsinstelling. Kempen & Co beschouwt de inhoud van deze publicatie als betrouwbaar, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.