Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Kempen & Co Corporate Finance
Over Corporate Finance

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Corporate Finance

Reputatie en duurzame groei

Corporate Finance adviseert bij overnames, fusies, financieringsvraagstukken en transacties op de kapitaalmarkt. Teams binnen corporate finance richten zich op een vijftal sectoren: vastgoed, life sciences en healthcare, financiële instellingen en de sector bouw, maritiem en off shore. Daarnaast gaat er speciale aandacht uit naar bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie en clean tech.

Graadmeter

Op ons business to business werkterrein is reputatie van cruciaal belang. Dat geldt voor onze eigen reputatie als merchant bank, maar ook voor de reputatie van onze cliënten. Wij werken voor bedrijven, (semi-)overheden en private equity investeerders voor wie duurzaamheid een steeds belangrijkere graadmeter is bij hun strategische beslissingen. 

Screening

Elke opdracht die we willen aangaan, wordt door ons engagement committee bekeken en besproken met het transactieteam. Bij het aangaan van een opdracht is naast commerciële aspecten ook de reputatie van het bedrijf een belangrijke graadmeter. In toenemende mate kijken we hierbij niet alleen naar het bedrijfsonderdeel waarvoor wij de opdracht gaan uitvoeren, maar ook naar de bredere activiteiten van het bedrijf. Leidraad zijn de ESG-criteria milieu, sociaal beleid en goed bestuur.

Betrokken experts

Onze medewerkers van Corporate Finance zijn betrokken experts. Zij kennen de sectoren van binnenuit en volgen de ontwikkelingen op de voet. Daardoor beschikken zij niet alleen over een enorme expertise, maar tonen zij ook een grote betrokkenheid. Voor managementteams van bedrijven zijn zij dan ook een uitstekende sparringpartner die een bijdrage leveren aan de duurzame groei van bedrijven en het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen.

Duurzame groei

In diverse sectoren is behoefte aan kapitaal om groei en innovaties te kunnen bekostigen, zoals op het gebied van life sciences en clean tech. In beide sectoren is specifieke kennis nodig van de markt en de investeerders die zich in deze markten specialiseren. Kempen & Co beschikt over deze kennis en zet deze in om bedrijven in deze sectoren te adviseren bij het aantrekken van kapitaal  en het vinden van investeerders die waarde toevoegen.