Directe investeringen - Kempen Investments
Producten & diensten

Directe Investeringen

Kempen Investments voert de directie over Van Lanschot Participaties. Van Lanschot Participaties verstrekt eigen vermogen aan Nederlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen.  

Van Lanschot Participaties investeert in stabiele, middelgrote ondernemingen in Nederland met een succesvol, ambitieus en aanblijvend management. Daarbij richten wij ons op ondernemingen met een bewezen business model, sterke marktpositie en winstgroeipotentieel. Wij investeren in ondernemingen met een bedrijfsresultaat van ten minste € 3 miljoen.

Gebruikelijke situaties voor Van Lanschot Participaties om eigen vermogen te verschaffen zijn overnames, groeifinancieringen, management buy-outs en uitkoop van (externe) aandeelhouders. Wij investeren niet in ondernemingen die voornamelijk actief zijn in vastgoed, horeca of ‘niet-ethische’ sectoren.

De omvang van onze investering bedraagt € 5 tot 15 miljoen. Bij transacties boven onze investeringsrange, of in situaties waarin een meerderheidsbelang wordt verkocht, kan Van Lanschot Participaties een co-investeerder introduceren.

Minderheidsbelangen

Van Lanschot Participaties neemt uitsluitend substantiële minderheidsbelangen van 20 tot 49%. Als gevolg van het minderheidsbelang heeft Van Lanschot Participaties geen overwegende zeggenschap. De samenwerking is daarmee gericht op maximale bewegingsvrijheid voor het management. Van Lanschot Participaties staat de onderneming als betrokken aandeelhouder bij om de afgesproken groeistrategie te realiseren en biedt ondersteuning en advies op basis van ruime ervaring en expertise.

Lange termijn investeringshorizon

Van Lanschot Participaties hanteert een lange termijn investeringshorizon. Omdat Van Lanschot Participaties uitsluitend geld van Van Lanschot Bankiers investeert, is de looptijd niet beperkt en is er dus geen sprake van enige verkoopdwang. Daarnaast is Van Lanschot Participaties gecommitteerd om extra kapitaal te verschaffen voor verdere groei.