Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Kempen Investments
Over Kempen Investments

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Investments

Kempen Investments voert de directie over Van Lanschot Participaties, de participatiemaatschappij van Van Lanschot Bankiers (het moederbedrijf van Kempen & Co). Van Lanschot Participaties verstrekt sinds 1982 risicodragend vermogen (private equity) aan Nederlandse ondernemingen. Wij richten ons op goed geleide en kansrijke mid corporate ondernemingen en (middel)grote (familie)bedrijven met hun directeur-grootaandeelhouders.

Op ons business to business werkterrein is reputatie van cruciaal belang. Dat geldt voor onze eigen reputatie als merchant bank, maar ook voor de reputatie van de bedrijven waarin wij investeren.

Mvo-beleid

Wij screenen elk bedrijf waarin wij investeren zorgvuldig. Daarbij zijn ook de uitgangspunten van ons mvo-beleid belangrijk. Daarbij geldt het mvo-beleid van het kredietbedrijf van Van Lanschot als leidraad.

In dit beleid worden de door Van Lanschot ondertekende externe richtlijnen van Global Compact en ILO doorvertaald naar het kredietproces. Omdat deze externe richtlijnen vooral betrekking hebben op de thema’s mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie heeft Van Lanschot daar – mede naar aanleiding van dialogen met belanghebbenden - enkele MVO-thema’s aan toegevoegd: wapens, bont, kansspelen, porno, dierproeven en nucleaire energie. 

Voor de details van het MVO-kredietbeleid, zie de maatschappelijke jaarverslagen van Van Lanschot.