Deze uiting is bedoeld voor werkgevers en pensioenadviseurs.
Antwoord op vandaag,
pensioen voor morgen.
Open DC van Kempen
Capital Management.

Open DC: het antwoord op uw pensioenaanvraag.

Een premiepensioenregeling (DC) biedt antwoord op de pensioenproblematiek van vandaag. Het is daarbij belangrijk om zorgvuldig te handelen, want deze regeling legt meer risico's bij de deelnemers. DC geeft immers geen garantie voor de hoogte van de uitkering. Daarom biedt Kempen Open DC.
Open DC is een open pensioenregeling. Met als uitgangspunt dat alleen het beste goed genoeg is voor uw premiepensioenregeling. De nadruk ligt daarbij op de beleggingen. Want dat is de sleutel naar een goed pensioen voor morgen.

Onzekerheid over pensioen

Uw pensioenregeling verantwoord aanpassen

 • veelgehoorde vragen


  Het pensioen. Een thema dat de laatste jaren flink in beweging is. Dat levert veel vragen op. Hoe kunnen bedrijven hun pensioenrisico afbouwen? Blijft het pensioen betaalbaar? Wat wil de politiek? En misschien wel de belangrijkste vraag: is het pensioen straks nog wel voldoende?

 • pensioenrisico's terugdringen


  Als werkgever wilt u waarschijnlijk uw pensioenrisico's terugdringen. Snel en probleemloos. Tegelijkertijd wilt u dat zorgvuldig doen. Een verantwoorde oplossing voor uw werknemers. Een duurzame, toekomstvaste oplossing voor uw onderneming. Open DC van Kempen helpt u daarbij.

DC regeling: antwoord op vandaag

De DC regeling geeft antwoord op een aantal belangrijke pensioenvragen van vandaag. Zo is er zekerheid over de kosten. Er hoeft later nooit bijgestort te worden. Ook zijn de uitvoeringskosten van een DC regeling over het algemeen lager. DC kent bovendien heldere eigendomsrechten: wat de deelnemer opbouwt blijft van hem. Die rechten zorgen voor meer transparantie en eenvoud. Er zijn geen ingewikkelde rekenregels. En deelnemers krijgen exacte informatie over hun persoonlijke situatie.

Recent gepubliceerd artikel in ESB:
'Collectief stelsel met meer maatwerk en minder generatieconflicten'

DC biedt minder zekerheid

Een DC regeling biedt deelnemers alleen minder zekerheid. Zij weten niet precies hoeveel pensioen ze later zullen ontvangen. Dat kan minder maar ook meer zijn dan ingeschat. Er zijn grote voordelen om de DC regeling collectief uit te voeren. Zo blijft solidariteit mogelijk met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen.

Zorgvuldig selectieproces

Bij een DC regeling hoort een zorgvuldig selectieproces. Omdat er geen garantie is, moet u goed letten op de kwaliteit.

Let goed op de kwaliteit van beleggingen

Het beleggingsrendement is namelijk bepalend voor de hoogte van het pensioen. Van een totaal opgebouwd pensioen over 40 jaar, bestaat gemiddeld driekwart uit beleggingsrendement. Zou dat rendement gemiddeld 1% per jaar lager zijn, dan zou het pensioen 30% lager uitvallen.

Open DC

Want voor premiepensioen is alleen het beste goed genoeg.

Kempen ziet Open DC als hét antwoord op de pensioenproblematiek van vandaag. Open DC is een open pensioenvorm. Een regeling met als uitgangspunt dat alleen het beste goed genoeg is voor uw premiepensioenregeling. Daarvoor kiezen wij de uitblinkers in elk vakgebied. Je kunt immers niet overal goed in zijn. Wij zoeken de beste pensioenpartners voor uw situatie. De beste beleggingsoplossingen. Wereldwijd. En stellen dat bij als de omstandigheden daar om vragen.


 • Open
  netwerk

  Per vakgebied werken we met de beste specialist. Beleggen is immers heel wat anders dan administreren. Of verzekeren. Het belang van de deelnemers staat voorop en daarom is scheiding van verantwoordelijk- heden belangrijk. Het open netwerk biedt de beste besturing (het governance model) van een pensioenfonds of premie- pensioeninstelling (PPI).


 • Open
  architectuur

  Beleggingen zijn de motor van een goed pensioen. Daarom beperken wij ons niet tot de beleggers van één organisatie. Wij selecteren wereldwijd de beste producten. Passief en actief. En letten daarbij sterk op de kosten. Onze beleggings- specialisten stellen een breed gespreide portefeuille samen op basis van leeftijd (de lifecycle). Zo hebben jongere deelnemers een langere beleggingshorizon, waardoor ze wat meer risico's kunnen aangaan.


 • Open
  toekomst

  Elke pensioenuitvoering heeft zijn voor- en nadelen. Daarom kijken wij welke vorm het beste bij uw situatie past. En passen wij onze beleggingen daar op aan.


 • Open
  uitvoeringsvorm

  Elke pensioenuitvoeringsvorm heeft haar voor- en nadelen. Zo maakt het bijvoorbeeld voor de hoogte van de pensioenuitkering veel uit of de deelnemer gedeeltelijk kan doorbeleggen in de uitkeringsfase. Daarom kijken wij samen met uw pensioen- adviseur welke juridische entiteit het beste bij uw situatie past. En past Open DC bij elke uitvoe- ringsvorm, zoals een PPI, ondernemingspensioenfonds of een verzekeraar.

Meer weten?

Wij vertellen
u graag meer over Open DC en onze andere pensioenvormen.

Bent u benieuwd wat Open DC voor uw organisatie én uw werknemers kan betekenen? Wij laten u graag zien hoe Open DC in de praktijk werkt.Disclaimer

Deze webpagina van Kempen Capital Management N.V. (KCM) wordt u slechts ter informatie aangeboden.
KCM is als beheerder van beleggingsinstellingen en als vermogensbeheerder opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten.
Uit deze webpagina mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van KCM.
De waarde van beleggingen kan fluctueren, rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.