Bevoorschottingspercentages - Kempen & Co
Bevoorschottingspercentages

Bevoorschottingspercentages

De kredietverlening van Kempen & Co geschiedt in de vorm van Effectenkrediet. Het kredietmaximum is gebaseerd op de onderpandwaarde van uw effectenportefeuille en/of creditgelden en wordt als krediet op uw rekening verstrekt. De overeengekomen kredietlimiet geldt bij Kempen & Co als het plafond voor al uw verplichtingen uit hoofde van de beleggingsdienstverlening.

Deze verplichtingen kunnen naast uw debetstand op uw rekening ook bestaan uit uw eventuele marginverplichtingen voor geschreven optieposities en futureposities. De onderpandwaarde wordt berekend door een percentage te nemen van de actuele waarde van uw effectenportefeuille en/of creditgelden.

Zie voor meer informatie de bevoorschottingspercentages