Compliance Kempen & Co
Corporate Governance
 

Compliance

Kempen & Co en haar dochterondernemingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Die rol kan slechts optimaal worden vervuld als in de samenleving, bij klanten en relaties en bij alle overige ‘stakeholders’ het vertrouwen bestaat dat binnen Kempen & Co professionaliteit en integriteit de norm zijn. Kempen & Co acht het naleven en handhaven van deze normen van fundamenteel belang. 

Gedragscode

Kempen & Co heeft een Gedragscode, waarin opgenomen een reglement privé-effectentransacties voor medewerkers van Kempen & Co. Voorts bestaan voor elk van onze business units speciale Compliance Manuals. De Gedragscode en de Manuals samen beschrijven beleid en procedures waaraan de organisatie en al haar medewerkers zich dienen te houden.

Hieronder vindt u verdere informatie over hoe Kempen & Co bepaalde wet- en regelgeving naleeft die specifiek van toepassing is op enkele van haar producten en diensten.