Kempen & Co, Merchant Bank
Corporate Governance

Corporate Governance

Toezicht

Kempen & Co staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en van de Autoriteit Financiële Markten. Deze instellingen zien toe op de wijze waarop de bank voldoet aan wet- en regelgeving.

Aandeelhoudersstructuur

Kempen & Co is een dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (‘Van Lanschot’).

Directie

De Directie van Kempen & Co is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de onderneming en de langetermijnstrategie. De Directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle door hen genomen beslissingen.

Compliance

Kempen & Co en haar dochterondernemingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Die rol kan slechts optimaal worden vervuld als het vertrouwen bestaat dat binnen Kempen & Co professionaliteit en integriteit de norm zijn.

Beloningsbeleid

Kempen & Co heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verantwoord en duurzaam ondernemerschap is inherent aan onze waarden en de manier waarop we ondernemen. Dit stelt ons in staat om op lange termijn van toegevoegde waarde te zijn voor onze werknemers, klanten en de maatschappij en het milieu waar we deel van uitmaken.