Jaarverslagen Kempen & Co
Publicaties & Media

Jaarverslagen

Kempen & Co is per 2 januari 2007 onderdeel van Van Lanschot. Van Lanschot heeft een 403-verklaring afgegeven voor Kempen & Co waarin zij zich schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de schulden die voortvloeien uit de door Kempen & Co verrichte rechtshandelingen. Kempen & Co is daarmee vrijgesteld van de verplichting om een jaarrekening te publiceren.

Jaarverslag Van Lanschot

De jaarcijfers van Kempen & Co worden vanaf 2007 geconsolideerd opgenomen in het jaarverslag van Van Lanschot. Download het jaarverslag 2016 van Van Lanschot.

Archief jaarverslagen Kempen & Co

In het archief jaarverslagen vindt u de jaarverslagen (vanaf 2003) van Kempen & Co. De verslagen kunt u downloaden en printen in de originele opmaak.

Wilt u (een van) deze of oudere jaarverslagen via de post van ons ontvangen? Vul dan het contactformulier in.