Geschiedenis van Kempen & Co
Kempen & Co

Talent, kwaliteit en de wil om te winnen: een beknopte geschiedenis van Kempen & Co


Het verhaal van Kempen & Co is een boeiend verhaal. Het is een verhaal over mensen die durven. Actieve mensen, intelligente doeners. Een verhaal over mensen die verwachtingen overtreffen, verantwoordelijkheid nemen, de kansen die ze zien goed overwegen en daarna verzilveren. Mensen die ondernemen en altijd passie tonen voor hun werk.  

1903
Vanaf het moment dat Arines Kempen zich op 1 juli 1903 vestigt als zelfstandig commissionair in effecten tot aan de dag van vandaag is het een verhaal over ondernemerschap en oog voor talent. Wanneer in 1903 de Beurs van Berlage haar deuren opent om onderdak te bieden aan alle beurshandel in Nederland, ziet Kempen zijn kans schoon en begint een effectenbedrijf. Kempen & Co is daarmee net zo oud als de beurs in Nederland.

Arines Kempen bindt meteen het talent Martinus de Lange aan het bedrijf, de Co in de bedrijfsnaam. Dat bleek een goede keuze, want de naam De Lange zou tot 1964 aan Kempen & Co verbonden blijven. In 1942 komt de zoon van Martinus bij de effectenhandelaar werken. Hij staat tot 1964 aan het roer. Kempen & Co legt zich eerst voornamelijk toe op het verhandelen van Nederlands-Indische fondsen, en later meer en meer op algemene handel in Nederlandse effecten.

Research
Kempen & Co is verantwoordelijk voor de eerste researchpublicatie in Nederland. Medevennoot Piet Harms schrijft al in de jaren veertig informatie op die hij op de beurs hoort. Hij schrijft dit blad, ‘Beurscauserie’, in het weekend. Op maandag wordt het blad op kantoor gestencild en verstuurd naar relaties. Deze service draagt bij aan de naam en faam van Kempen & Co. Tegelijkertijd levert het tastbaar bewijs voor de passie voor het vak, die zo kenmerkend is voor Kempen & Co.

Wanneer De Lange in 1964 de organisatie verlaat, zet Piet Harms de zaak alleen voort. Het is vooral deze Harms geweest die Kempen & Co heeft uitgebouwd tot een van de bekendere commissionairs aan de beurs in Amsterdam. Cliënten zijn voornamelijk particulieren die een persoonlijke begeleiding van hun beurszaken wensen. In 1969 wordt de firma omgezet in een naamloze vennootschap. Wegens gebrek aan opvolging verkoopt Harms Kempen & Co in 1973 aan de Engelse bank Slater Walker. Er zijn op dat moment vijftien werknemers in dienst. In 1976 gaat Kempen & Co over in handen van de Belgische firma Peterbroeck, Van Campenhout & Cie.

Groei door kwaliteit
Kempen & Co ontplooit haar activiteiten gestaag, zover zelfs dat in 1983 een beursnotering aan de Parallelmarkt volgt. Al in die periode kiest Kempen & Co een duidelijke positionering die tot op de dag van vandaag geldig is: resultaatgerichte dienstverlening, waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat. De bescheiden omvang zorgt ervoor dat de concurrentie met grote spelers alleen gewonnen wordt wanneer de concurrent en de verwachtingen van de cliënt overtroffen worden.

Vanuit die gedachte bouwt Joop Krant – die vanaf 1 januari 1993 bij Kempen & Co aan het roer staat – verder aan de expansie van de firma. Eind jaren tachtig zijn de research- en corporate finance-activiteiten al aanzienlijk uitgebreid. In 1991 start Kempen Capital Management om gestalte te geven aan zowel het institutionele als particuliere vermogensbeheer. Het vermogen onder beheer groeit in die tijd gestaag.

In 1993 wordt het beheer over het Orange Fund gekocht, waarmee de specialisatie in small en midcaps ook naar vermogensbeheer wordt uitgebreid. De langetermijnfilosofie en het betrokken aandeelhouderschap van het Orange Fund vormen de basis voor alle beleggingsfondsen die Kempen & Co in de loop der jaren zal oprichten.

Groei
De bank groeit uit tot een onderneming met circa vierhonderd werknemers. Kempen & Co profileert zich als een onafhankelijke merchant bank en ontwikkelt zich tot een belangrijke speler op de effectenbeurs Euronext en een innovatieve adviseur en beheerder. Ook andere partijen raken geïnteresseerd in de bank. Dit leidt in 2001 tot het bod van het Luxemburgse Dexia BIL (een dochteronderneming van de Frans-Belgische Dexia Groep) op alle uitstaande aandelen Kempen & Co. In maart 2002 verhuist Kempen & Co naar het hoofdstedelijke World Trade Center.

Nadat Kempen & Co drie jaar als zelfstandig onderdeel van Dexia heeft geopereerd, wordt de bank op 15 november 2004 weer een zelfstandige bank. Het management van Kempen & Co, gesteund door Friesland Bank, HAL Investments en NPM Capital koopt de aandelen van het bedrijf. Alle medewerkers van Kempen & Co krijgen de mogelijkheid te participeren in de bank.

Van Lanschot
Op 7 september 2006 doet Van Lanschot een bod op Kempen & Co. De directie en de Raad van Commissarissen van Kempen & Co steunen het bod en bevelen het aan bij hun aandeelhouders. Met deze voorgenomen overname gaan twee banken samen die elkaar goed aanvullen in hun producten- en dienstenpakket. Vanaf 2 januari 2007 is Kempen & Co een zelfstandig onderdeel van Van Lanschot Bankiers. Sinds 19 december 2016 gaat Kempen & Co verder als beleggingsonderneming onder Van Lanschot Bankiers..

Vandaag is Kempen & Co een bloeiend bedrijf met vestigingen in Amsterdam, New York en Edinburgh  een gevestigde naam in de financiële wereld en een speler van wereldklasse in haar specialismen. Maar bovenal is Kempen & Co een huis dat gelooft dat het beste nog moet komen; een huis dat kansen ziet en een huis dat gelooft in een zonnige toekomst.