Toezicht Kempen & Co
Corporate Governance
 

Toezicht

Kempen & Co staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze instellingen zien toe op de wijze waarop de beleggingsonderneming, uit hoofde van de verschillende producten en diensten die wij aan onze cliënten aanbieden, voldoet aan wet- en regelgeving.

Via onderstaande links  vindt u aanvullende informatie over het toezicht en de toezichtswetgeving die van toepassing zijn op onze activiteiten.