Kempen & Co, Merchant Bank
Verplichte informatie

Verplichte informatie

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden, Reglement stichting Beleggersgiro Kempen & Co, Tax reclaim, Toelichting derivaten, Voorwaarden beleggingsdienstverlening  Voorwaarden bewaarneming financiële instrumenten, Voorwaarden derivaten, Voorwaarden effectenkrediet, Fusie Kempen & Co en Kempen Custody Services    

Bevoorschottingspercentages

De kredietverlening van Kempen & Co geschiedt in de vorm van Effectenkrediet. Het kredietmaximum is gebaseerd op de onderpandwaarde van uw effectenportefeuille en/of creditgelden en wordt als krediet op uw rekening verstrekt. De overeengekomen kredietlimiet geldt bij Kempen & Co als het plafond voor al uw verplichtingen uit hoofde van de beleggingsdienstverlening.

Marginpercentages

Bekijk de actuele marginpercentages.

Depotopgave

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure van Kempen & Co.