Aandeelhoudersstructuur Kempen & Co
Corporate Governance

Aandeelhoudersstructuur Kempen & Co

Kempen & Co is een dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers N.V. (‘Van Lanschot’). 

Kempen & Co en Kempen & Co staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten. Kempen & Co is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2.96 van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Van Lanschot is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2.11 van de Wft en is tevens als financiële onderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
 

De aandeelhoudersstructuur van Kempen & Co per 31 maart 2016 kan als volgt worden weergegeven:

 Aandeelhouders 31-03-2016