Kempen & Co, Merchant Bank
Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Beheerst beloningsbeleid
Kempen & Co heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit beloningsbeleid zijn het centraal stellen van het klantbelang en het in staat stellen van Kempen & Co om toptalent aan te trekken, te motiveren en te behouden. Het beloningsbeleid biedt daarnaast de flexibiliteit om in te spelen op marktontwikkelingen. In slechte tijden kan Kempen & Co op eenvoudige wijze het loongebouw beheersen en in goede tijden is er ruimte voor extra stimulans.

De verdere uitwerking van het beloningsbeleid kunt u hier vinden.

Het beloningsbeleid voor Kempen Capital Management is geïntegreerd in het beloningsbeleid Van Lanschot N.V. en voldoet aan de vereisten die gelden voor variabele beloningen binnen beheerders voor alternatieve beleggingsinstellingen zoals opgenomen in de Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD) en de Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD (ESMA-Guidelines).

In 2015 is het nieuwe beloningsbeleid voor de Van Lanschot Groep (inclusief Kempen en Kempen Capital Management) geïmplementeerd in overeenstemming met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen dat vanaf 2015 van toepassing is. Het Beloningsbeleid Identified Staff en het beloningsbeleid KCM maken onderdeel uit van dit nieuwe beloningsbeleid voor de Van Lanschot Groep.