Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Kempen & Co Securities
Over Securities

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Securities

ESG criteria leidend voor research

Screening op de ESG-criteria milieu, sociaal beleid en goed bestuur vormt een integraal onderdeel van ons aandelenselectieproces. In haar onderzoeksrapportages volgt Securities dezelfde criteria.

Specialisme

Securities richt zich op effectenbemiddeling vanuit een specialistische kennis in de aandelenniches Benelux aandelen, vastgoed en life sciences en – sinds kort- clean tech.  Onze hoogwaardige specialisten maken onafhankelijke en diepgaande analyses  van landen en markten en voeren gesprekken met bedrijven. Op grond hiervan schrijven zij onderzoeksrapporten voor cliënten, vaak grote investeringsfondsen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders.

Screening

In onze analyses volgen we het screeningbeleid van Kempen Capital Management  via het externe bureau GES, een erkend en gerenommeerd Zweeds bureau. Dit bureau licht bedrijven en beleggingsfondsen door op de ESG-criteria voor duurzaamheid: milieu, sociaal beleid en goed bestuur. 

Engagement

Wanneer een bedrijf de ESG-limieten overschrijdt, worden er waarschuwende signalen afgegeven en gaat Kempen & Co over tot engagement. Engagement wil zeggen dat we een dialoog aangaan met het bedrijfsmanagement over de ESG-limieten die ter discussie staan. In haar onderzoeksrapport zal Securities hiervan een melding maken. Stel dat een bedrijf negatief scoort op milieu, dan zal Securities dit noemen in haar rapport, evenals het feit dat we via Kempen & Co of GES overgaan tot engagement.

Sectoren

Aan de drie bestaande hoofdactiviteiten van Securities, namelijk Benelux aandelen, vastgoed en life sciences, is clean tech in 2011 als vierde activiteit toegevoegd. De specialisten van securities richten hun aandacht op de vier genoemde sectoren die zij van binnenuit kennen. De researchrapporten van KMC Securities zijn exclusief en uitsluitend toegankelijk voor onze cliënten, die vervolgens op grond van deze specifieke kennis goede investeringsbeslissingen kunnen nemen.