Structured products - Kempen & Co Securities
Producten & diensten

Structured Products

Optimaal rendement behalen binnen de grenzen van uw risicotolerantie, dat is de opdracht die de Structured Products Desk van Kempen & Co zich stelt.  

De Structured Products Desk ontwikkelt vanuit de niches van Kempen & Co producten op maat. Het gaat dan hoofdzakelijk om Benelux-aandelen, Europees genoteerd vastgoed en Europese life sciences-bedrijven. Daarnaast staan we u graag terzijde bij de vertaling van uw visie in uw eigen gestructureerd product.

Waarom gestructureerde producten?

Een gestructureerd product is een beleggingsinstrument waarmee u enerzijds optimaal mogelijk rendement kunt behalen, maar dat anderzijds wel doet binnen een door u zelf gekozen risicoprofiel. Deze instrumenten worden meestal ingezet als men het neerwaartse risico van een rechtstreekse belegging wil verlagen, zoals bij een garantieproduct, waarbij de hoofdsom (uw inleg) beschermd is. 

De gestructureerde producten zijn grofweg in vier categorieën in te delen:  
 

  • Bescherming: u geniet gehele, gedeeltelijke of voorwaardelijke bescherming van uw kapitaal op de einddatum.
  • Kasstroom: u ontvangt een jaarlijkse kasstroom, ook wel een jaarlijkse coupon genoemd.
  • Groei: u ontvangt geen tussentijdse kasstroom maar een uitkering op de einddatum.
  • Hefboom: u ontvangt een hogere uitkering op de einddatum dan een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde, waarbij uw kapitaal slechts gedeeltelijk is beschermd. 

Gestructureerde producten worden ook gebruikt om toegang te verschaffen tot beleggingscategorieën die wellicht niet in uw risicoprofiel passen. Zo zou een rechtstreekse investering in aandelen te risicovol kunnen zijn voor uw profiel, terwijl een bescherming van het kapitaal op de einddatum dit risico aanzienlijk verlaagt.

Bekijk de gestructureerde producten op de Kempen Markets website.